De werkwijze van het Mobiel Erfgoed Centrum

Het mobiel erfgoed van nu, is de innovatie van toen. Voor het behoud van mobiel erfgoed van vroeger en innovatie van mobiliteiten van nu, is kennis, tijd en geld nodig. Daarom brengt het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) met diverse projecten erfgoedeigenaren in contact met erfgoedorganisaties, met midden- en kleinbedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Hierdoor wordt kennis en kunde uit verschillende werelden gebundeld!

Door het delen van passie, kennis en kunde, binnen en buiten het grote netwerk van MEC,  kan deze integrale benadering in werking gebracht worden. Hierdoor is het mogelijk om innovatief te zijn in het proces en de product. Het verbinden van de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ wereld staat bij het MEC centraal. Dit alles voor een duurzame toekomst van mobiel erfgoed.

Projectmatig
Het MEC werkt in diverse projecten samen met midden en kleinbedrijven (MKB’s), onderwijsinstellingen en erfgoedorganisaties. Tijdens deze projecten wordt kennis en kunde, voor duidelijk doel, optimaal benut. Op deze manier wordt nieuwe kennis verzameld, toegepast en vastgelegd voor de toekomst.

Innovatie
Het toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen uit de wereld van nu, maakt het mogelijk om mobiel erfgoed duurzamer en goedkoper te kunnen restaureren en beheren. Denk hierbij aan: zonneceltechnologie voor elektrische auto’s, 3D printtechnieken voor zeldzame onderdelen voor oldtimers, het gebruik van composiet, waterstofenergie en moderne ICT-hulpmiddelen.

Toekomstbestendig
Door jongeren te enthousiasmeren voor- en te betrekken bij het behoud van erfgoed en ambachten, werkt MEC aan toekomstbestendige oplossingen. Dit gaat in directe samenwerking met studenten van verschillende onderwijsinstellingen, zoals de Hogeschool Rotterdam, TU Delft en de Haagse Hogeschool. Tijdens de projecten van MEC worden de studenten gekoppeld aan praktijk opdrachten met verschillende MKB’s. Zo kan men nu van elkaar leren en in de toekomst gemakkelijk nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan.