Projecten

Het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) werkt altijd samen met andere partijen als er naar innovatieve oplossingen voor concrete problemen rondom mobiel erfgoed wordt gezocht. Het MEC faciliteert partners met kennis en kunde uit ons uitgebreide netwerk en voert het projectmanagement.

Een goed voorbeeld van deze aanpak is het EFRO Project 'Clean & Future Proof Mobility Concepts'. Dit project wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC): dé projectpartner bij restauratie- en beheervraagstukken rondom mobiel erfgoed

Hoe werkt het MEC?

Het MEC koppelt kennis en kunde via een uitgebreid netwerk

Het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) heeft als doel erfgoedeigenaren en -organisaties te faciliteren bij het duurzaam restaureren en behouden van dit mobiel erfgoed. Hierbij zetten wij technologische innovaties in waarmee we mobiel erfgoed efficiënter en goedkoper kunnen restaureren en beheren.

Hoe werkt het MEC?