Toonbeelden van Mobiel Erfgoed

"Aandacht voor mobiel erfgoed"

Mobiel cultureel erfgoed is overal in onze samenleving aanwezig. In musea, historische binnensteden en op het platteland, maar ook als immaterieel erfgoed in tradities, rituelen en verhalen. Dit erfgoed blijft niet zomaar bewaard en vraagt daarom om extra zorg. Dit is de reden dat de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) in samenwerking met het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) en de faculteit van de Universiteit van Maastricht het project ‘Toonbeelden van Mobiel Erfgoed’ heeft uitgevoerd.

Op 22 juni 2016 is het resultaat van dit project tentoongesteld tijdens het Nationaal Congres Mobiel Erfgoed. De verhalen achter de ruim 155 toonbeelden wordt in een Virtueel Mobiliteitsmuseum vertelt. Hierdoor krijgt de waardevolle Nederlandse collectie mobiel erfgoed opnieuw gezicht. Met karakteristieke voorbeelden maakt de bezoeker van deze website een digitale tijdreis door de mobiliteitsgeschiedenis, een fundament van onze moderne maatschappij en onze welvaart.

Karakteristiek en herkenbaar
Het project 'Toonbeelden van Mobiel Erfgoed' beschrijft karakteristieke voorbeelden die het mobiel erfgoed een herkenbaar gezicht geven in hun maatschappelijk-historische context. Het is de hoop dat door het mobiele erfgoed in de historische ontwikkeling van ons land te plaatsen, het draagvlak voor behoud, ontwikkeling en gebruik van mobiel erfgoed groeit. Ook de overheid zal zich extra moeten inzetten door de wet- en regelgeving aan te passen voor mobiel erfgoed.

Educatie over Nederlands Mobiel Erfgoed
Het project ‘Toonbeelden van Mobiel Erfgoed’ kan van grote betekenis zijn voor erfgoededucatie en voor een bredere bekendmaking van het begrip Mobiel Erfgoed in de Nederlandse maatschappij. Ook is het project een stimulans voor initiatieven uit de sector om nieuwe vormen van behoud, ontwikkeling en gebruik te vinden, te realiseren, te registeren en digitaliseren.

Toonbeelden wordt een onderdeel van de portal, die in het project Clean & Future Proof Mobility concepts opgezet gaat worden. Het project Toonbeelden bevindt zich in een pilot fase. Nu worden slechts 155 erfgoed stukken digitaal getoond, maar dit zal in de toekomst uitgebreid worden met erfgoedstukken op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

 

Aanvrager: Mobiele Collectie Nederland

Subsidie van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ondersteuning vanuit: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

>> Klik hier om in de wereld van mobiel erfgoed te ontdekken; het virtuele museum