Individuele Behandeling Afvalwater -IBA- testen

 

-Afgerond-

 

De onderzoeksvraag:

Onderzocht wordt of een decentrale afvalwaterzuivering, IBA genaamd (Individuele Behandeling Afvalwater) op maat gemaakt voor binnenvaartschepen, over een langere testperiode nog steeds voldoet aan de eisen die de waterkwaliteitsbeheerder stelt aan lozing. Voor binnenvaart- en erfgoedschepen is er vaak een beperking voor het zuiveren van het afvalwater, er kan namelijk niet altijd een afvalwaterzuivering aan de wal worden geplaatst en ruimte is vaak schaars. Het kan soms ook zo zijn dat er geen gemeentelijk rioleringsstelsel aanwezig is.

Er zijn een vijftal testopstellingen geplaatst in historische schepen, waarvan de opstelling in ons Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) testobject, De Geertruida (erfgoedschip van het Havenmuseum) uitgebreid wordt gemonitord.

Na de installatie van de eerste IBA zijn er 10 á 12 weken uitgetrokken voor de testen en modificaties aan het systeem, vooraf aan de onafhankelijke testen. Deze testen duren tenminste 38 weken.

Voor het onderzoek wordt samengewerkt met:

Centre of Expertise Water Technology, CEW, te Leeuwarden en het Van Hall-Larenstein Instituut.

Voor de energiebehoefte van de IBA wordt samen met Flexsol Solutions B.V. (projectpartner MEC) gekeken of we het geheel autonoom kunnen laten werken.

Tot nu toe heeft het onderzoek al een werkend ICT monitoring systeem opgeleverd. Op afstand kan bekeken worden hoe (goed) de IBA werkt.

december 2013

 

Partner EFRO:

Afmitech
www.afmitech.nl


Samenwerking met:

CEW - Centre of Expertise Water Technology
www.cew-leeuwarden.nl

Van Hall-Larenstein Instituut
www.hogeschoolvhl.nl

Flexsol Solutions B.V.
www.flexsolsolutions.com