Nanocoatings testen

 

-Afgerond-

 

De onderzoeksvraag:

Het doen van onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van nanocoatings ontwikkeld op basis van nanotechnologie voor het mobiele erfgoed, maar ook voor de nautische sector in het algemeen.

Gekeken wordt welke coatings een onderwateroppervlak (schip) het best tegen biofouling (aangroei) beschermen in verschillende toepassingen. De prestaties van nanocoatings en conventionele coatings worden hierbij met elkaar te vergelijken.

Het testen vindt plaats met behulp van een drijvende opstelling, waaraan plaatjes gecoat materiaal op verschillende dieptes in het water hangen. Deze plaatjes hangen in zowel zout als zoet water. De testopstellingen zijn voorzien van een GPRS module. Deze verschaft informatie over bijvoorbeeld de temperatuur en de troebelheid van het water en het aantal zonuren op de testopstelling.
Regelmatig worden de plaatjes boven water gehaald en beoordeeld.

De resultaten hiervan zullen eind 2013 worden verzameld zodat er in de loop van 2014 aanbevelingen kunnen worden gedaan over welke coating het beste is voor welke toepassing.

Het onderzoek vindt plaats in een keten van belanghebbende partijen (bedrijven, kennisinstellingen, gemeente, erfgoedinstelling voor mobiel erfgoed, (museum)havens en andere sectoren).

• Mobiel Erfgoed Centrum (MEC)
• Hogeschool Rotterdam
• STC, Scheepvaart en Transport College
• Samenwerking met bio-wetenschappers

Een spin-off van dit project is een onderzoek van Jules Dock samen met de Gemeente Rotterdam naar de toepassing van nanocoatings op gebouwen (o.a. het Gemeentehuis van Rotterdam) om te kijken of dit verwering en vuil worden tegengaat/voorkomt.


december 2013

Partner EFRO:

Jules Dock Development
www.julesdock.nl

 

Samenwerking met:

Hogeschool Rotterdam
www.hr.nl

STC - Scheepvaart en Transport College
www.stc-r.nl