Nationaal Register Mobiel Erfgoed

"Voor een volledig overzicht van het Mobiel Erfgoed in Nederland."

Het mobiel erfgoed in Nederland heeft zich de afgelopen decennia ontwikkelt tot een volwaardige erfgoedsector. Dankzij een subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), was het mogelijk om te starten met een Nationaal Register voor Mobiel Erfgoed (NRME). Hiervoor werkt de koepelorganisatie Mobiele Collectie Nederland (MCN) samen met het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC).

In het register wordt een breed overzicht gecreëerd van het mobiel erfgoed in Nederland en geeft inzicht in de culturele waarde daarvan. De culturele waarde is hét belangrijkste uitgangspunt bij alle omgang met erfgoed, bij het mobiele erfgoed is dat niet anders.

De vier grote partners
Het NRME wordt in principe gevormd door ‘de verenigde bijdragen van de sectorale registers van de vier deelnemende koepelorganisaties’, die verenigd zijn in het MCN. Dit zijn: Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC), Historisch Railvervoer Nederland (HRN), Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) en Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL). Zij hebben de eigen registers samengevoegd tot het NRME.

Uw eigen toevoegingen doen aan NRME
De vier grote partners hebben echter niet een compleet overzicht van al het mobiel erfgoed. Wellicht bent u wel een van de vele particulieren die in het bezit is van mobiel erfgoed. Ook u kunt helpen het NRME vollediger maken. Vandaar dat er een handleiding is geschreven, zodat u zelf de waarde te kunt beschrijven van uw erfgoedstuk(ken); het handboek ‘Erfgoed dat beweegt!’. Wilt u meer informatie, sluit u dan aan bij een van de behoudsorganisaties binnen uw sector.