Hippomobiel Erfgoed

"Aandacht en kennisdelen voor Hippomobiel erfgoed"

Het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) coördineert het  initiatief om het Hippomobiel Erfgoed te promoten én om het een plek te geven in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME). Hiermee wordt dit soort mobiel erfgoed in het zonnetje gezet én in Nederland erkend en officieel geïnventariseerd. Het uiteindelijke doel is om alle informatie te publiceren op het Digitale Portal.

Dit project bestaat uit twee onderdelen; draagvlak creëren en het verbinden van kennis.

Hippisch Festival
Het evenement ‘Paard en Wagen 2017’ vindt plaats in het weekend van 30 september en 1 oktober van 10:00 tot 17:00. Het zal volledig in het teken staan van Hippomobiel Erfgoed. Het doel is om zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor deze vorm van erfgoed. De deelnemers aan het evenement zijn particulieren en organisaties die mobiel erfgoed beheren. Twee dagen lang worden tientallen paarden en wagens geshowd met als thema: Boeren, Burgers en Buitenlui. Lees hier meer over het festival.

Kennis koppelen en delen
Vervolgens zal het tweede deel van het project bestaan uit het invoeren van de gehele Hippomobiele collectie in het NRME. Een ander doel van het project is om de organisaties, die deze collectie van Mobiel Erfgoed vertegenwoordigen, onder te brengen bij de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC).

Tot slot zal de kennis van deze organisaties samen met de gegevens uit het NRME, op de Digitale Portal, dat onderdeel is van het project 'Clean & Future Proof Mobility Concepts', geplaatst worden. Hierdoor wordt de kennis over Hippomobiel Erfgoed gedeeld en vastgelegd voor de toekomst.