Digitale Portal

"Een wegwijzer om mobiel erfgoed te behouden en te onderhouden"

Om kennis over het behouden en onderhouden van mobiel erfgoed inzichtelijk in kaart te brengen, ontwikkelt het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) in samenwerking met diverse EFRO-partners een digitale portal. Met deze gepersonaliseerde website ligt alle relevante informatie met oog op de toekomst voor het mobiele erfgoed binnen handbereik.

De portal biedt toegang tot een register voor mobiel erfgoed, tot een virtueel museum (het project ‘Toonbeelden’) met allerlei informatie over de belangrijke Nederlandse mobiel erfgoed objecten en nog veel meer. Er is ruimte voor gebruikers om zelf kennis te delen met anderen of juist kennis te zoeken. Hierdoor komt de vraag naar kennis snel in aanraking met de bestaande kennis waarover men binnen de mobiel erfgoedwereld beschikt. Zo kan, bijvoorbeeld, een particulier gemakkelijk in contact komen met een restaurateur van Dutch Car Restorers en kan een MKB’er advies krijgen van een vrijwilliger van bijvoorbeeld een automerkenclub van de KNAC.

Future Proof
De thema’s ‘kennis’, ‘kunde’ en ‘behoud’, vormen de rode draad voor de inhoud van de portal. De gebruikers kunnen binnen deze drie thema’s actuele informatie vinden met betrekking tot, bijvoorbeeld: wetgeving, restauratietechnieken, onderwijs en het mobiel erfgoed register. Op deze manier kan mobiel erfgoed in de toekomst met het juiste netwerk, de middelen en kennis behouden worden.

Projecten leveren direct content
Kortom, deze digitale omgeving wordt de plek voor het uitwisselen van kennis over mobiliteiten en mobiel erfgoed. Kennis die opgedaan is tijdens de uitvoering van projecten, zoals het ‘Clean & Future Proof Mobility Concepts’-project metde deelprojecten: ‘Hippomobiel erfgoed’ en ‘Toonbeelden van mobiel erfgoed’ zullen hierin terug te vinden zijn. Verder zullen diverse organisaties die belangrijk zijn voor erfgoedeigenaren een steentje bijdragen aan de portal, zoals de Dutch Car Restorers (DRC), de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC), de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) en Mobiele Collectie Nederland (MCN).

Erfgoedbenadering
De Portal brengt ook drie erfgoedbenaderingen, die na elkaar tot stand zijn gekomen en nu naast elkaar ontstaan, samen. Deze ‘sector, factor, vector-benadering’ stelt dat erfgoed de laatste jaren diverse stadia heeft doorlopen. Zo lag eerst de focus op collectievorming (erfgoed als sector). Daarna op wordt erfgoed gezien als factor voor de kwaliteit van de maatschappij en iets dat in goede conditie bewaard moet blijven (erfgoed als factor). De laatste ontwikkeling is dat erfgoed ook wordt gezien als iets dat verder ontwikkeld moet worden, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft (erfgoed als vector). Dit laatste punt is ook een belangrijk onderdeel van Clean & Future Proof Mobility Concepts’; het project HY bus ombouw.