Clean & Future Proof Mobility Concepts

“Broedplaats voor ideeën op het gebied van duurzame techniek voor mobiliteitsconcepten”

Het Mobiel Erfgoed Centrum begeleidt en initieert dit meerjarige project dat wordt gesubsidieerd door de Europese Unie (EFRO). Het project ‘Clean & Future Proof Mobility Concepts’ stimuleert het opbouwen en samenbrengen van kennis op het gebied van duurzame techniek voor behoud en innovatie van diverse mobiliteitsconcepten.

Tijdens het ontwikkelen, bouwen en testen van deze ‘mobility concepts’ werken organisaties en onderwijsinstellingen samen aan de reductie van schadelijke stoffen, de verbetering van de positie van het MKB en het valoriseren van nieuwe producten en diensten. Veel midden- en kleinbedrijven in Rotterdam en omgeving willen deze innovaties toepassen, maar missen de kennis en samenwerkingsverbanden om dit te doen. 

Om het uitwisselen van kennis en samenwerkingsverbanden aan te moedigen, worden er zes deelprojecten uitgevoerd, door tien verschillende middel- en kleinbedrijven. Hierover liet Minister Kamp van Economische Zaken zich enthousiast over uit liet tijdens de ontvangst van het geactualiseerde Techniekpact 2020. Alle projecten leveren informatie voor een digitale portal. De deelprojecten zijn:

1. Schonere verbrandingsmotoren
Een computergestuurd verbrandingssysteem voor bestaande benzinemotoren reduceert de uitstoot van schadelijke gassen en vermindert het brandstof gebruik.

2. Geïntegreerde zonnecellen
In dak en wanden van een garage en in lichtmasten verwerkte zonnecellen, leveren energie voor bijvoorbeeld accu’s en koelsystemen. Hierdoor wordt het gebruik van brandstof gereduceerd.

3. Efficiëntere brandstofcelsystemen voor geëlektrificeerd wegtransport
Verbeterde waterstofcellen die toepasbaar zijn in elektrische wagens, zorgen voor minder milieubelastend vervoer. Ook zijn de waterstofellen toepasbaar voor het laden van accu’s.

4. Standaardisatie in elektrificatie
Standaardisatie en slimme aansturingslogica leveren meer rendement van ombouw, inbouw en gebruik van elektrische aandrijvingen in bestaande voertuigen. Certificering gaat in samenwerking met RDW.

5. Lichtgewicht constructies
Met behulp van een 3D glasvezelprinter zijn nieuwe statische en bewegende constructies van composiet mogelijk die licht, duurzaam en onderhoudsvrij zijn en wat de carrosserie minder milieubelastend maakt.

6. Flexibele decentrale laadstations
Onopvallend opgestelde en mobiele laadstations, die gebruik maken van zonnecellen en slimme elektronica, vullen de energiesystemen aan van geparkeerde elektrische auto's en vrachtwagens.