Het Mobiel Erfgoed Centrum

Het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) helpt erfgoedeigenaren en organisaties bij het ontwikkelen van duurzame methodes om mobiel erfgoed te restaureren en behouden. Historische schepen, vliegtuigen, auto’s, koetsen en treinen blijven daardoor behouden. Op deze manier blijft de historische geschiedenis van mobiel erfgoed in Nederland zichtbaar aanwezig.

Door het samenbrengen van technologische innovaties uit de ‘nieuwe’ wereld en de kennis uit de ‘oude’ wereld kan mobiel erfgoed duurzamer en goedkoper gerestaureerd worden. Nieuwe methoden zijn, bijvoorbeeld: zonneceltechnologie voor elektrische auto’s, 3D printtechnieken voor specifieke onderdelen voor oldtimers, maar ook het gebruik van composiet en moderne ICT-hulpmiddelen biedt veel mogelijkheden.

Door samen te werken met midden en kleinbedrijven (MKB’s), onderwijsinstellingen en erfgoedorganisaties worden kennis en kunde optimaal benut. De kracht van MEC is om deze partners samen te brengen tijdens diverse projecten. Kennis en kunde uit de erfgoedwereld worden op deze manier verzameld, toegepast en vastgelegd voor de toekomst.

Het doel van MEC is om met deze werkwijze uitgroeien tot dé projectpartner bij restauratie- en beheervraagstukken, rondom mobiel erfgoed. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat deze werkwijze op een positieve manier bijdraagt aan het behoud van mobiel erfgoed. Door middel van een digitaal kennisportaal willen we elke mobiel erfgoedeigenaar, -gebruiker of -dienstverlener voorzien van kennis en informatie die noodzakelijk is voor het gebruiken en behouden van mobiel erfgoed.